Klient Indywidualny

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla Ciebie i Twojej rodziny

Ubezpieczenie nieruchomości

Dzięki temu ubezpieczeniu Twój dom lub mieszkanie chronione będzie od szkód powstałych w następstwie: zdarzeń losowych ( ognia, piorunu, powodzi, śniegu, zalania, opadu, huraganu, osuwaniu się ziemi, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, trzęsienia ziemi itp.), przepięcia, dewastacji, akcji ratowniczych..

Ubezpieczenie majątku to kompleksowa ochrona nieruchomości wraz z jej wyposażeniem, budynków i budowli znajdujących się na terenie posesji oraz życia i zdrowia osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczenie na życie

Jesteś odpowiedzialnym rodzicem, który poszukuje zabezpieczenia finansowego na przyszłość dla swoich dzieci? Chciałbyś zapewnić sobie i swojej rodzinie środki na wypadek gdyby spotkało Cię coś złego? Czy może chciałbyś oszczędzać z myślą o emeryturze lub innych wydatkach?

Niezależnie od tego jak planujesz przyszłość, warto pomyśleć o dobrym ubezpieczeniu na życie.

Ubezpieczenie pojazdu

Zabezpiecza Twój pojazd, Ciebie ( kierowcę) i pasażerów przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Zaliczamy do niego obowiązkowe OC, które poszerzyć możesz o: AC, NNW oraz Assistance.

OC to podstawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest obowiązkowe w Polsce i chroni osoby poszkodowane w wyniku wypadku spowodowanego przez Ciebie. W przypadku, gdy Ty lub Twój pojazd wyrządzi szkodę osobie trzeciej lub w mieniu tej osoby, Ubezpieczyciel przejmie na siebie obowiązek wypłaty świadczenia poszkodowanym lub odszkodowania za zniszczony przez Ciebie pojazd.

Autocasco ( AC) to zabezpieczenie chroniące Cię przed skutkami strat finansowych powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Twojego pojazdu. W przypadku uszkodzenia pojazdu Ubezpieczyciel zapewni wypłatę środków na jego naprawę, jeżeli natomiast dojdzie do całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu, wypłaci świadczenie równe wartości utraconego pojazdu.

Ubezpieczenie NNW to zabezpieczenie finansowe na wypadek odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym. Jeżeli ulegniesz takiemu wypadkowi, Ubezpieczyciel wypłaci Tobie lub Twoim bliskim świadczenie, które może wspomóc finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, lub pozwoli wypełnić lukę finansową spowodowaną nieobecnością w pracy.

Assistance to usługa, która polega na zorganizowaniu natychmiastowej i profesjonalnej pomocy w przypadku pojawienia się nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. Najczęściej Assistance proponuje pomoc w postaci odholowania uszkodzonego pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego. Bardziej rozbudowane produkty dodatkowo zapewnią dla Ciebie: auto zastępcze na czas naprawy pojazdu, naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, a nawet nocleg ubezpieczonych.

Ubezpieczenie podróży

Podstawą każdej dobrze zaplanowanej podróży jest plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu.

Ubezpieczenie w podróży to zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich, które pomoże w stresowych sytuacjach, niezależnie od tego, czy podróż ma charakter turystyczny czy służbowy.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW to zabezpieczenie finansowe na wypadek odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym. Jeżeli ulegniesz takiemu wypadkowi, Ubezpieczyciel wypłaci Tobie lub Twoim bliskim świadczenie, które może wspomóc finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, lub pozwoli wypełnić lukę finansową spowodowaną nieobecnością w pracy.

Ubezpieczenie rolnicze

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego to pakiet ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych dla osób fizycznych (rolników) posiadających gospodarstwo rolne.

Ubezpieczenie przeznaczone jest szczególnie dla rolników, którzy chcieliby kompleksowo, ubezpieczyć swoje budynki, mienie ruchome, zwierzęta gospodarskie, pojazdy wolnobieżne, uprawy, a także odpowiedzialność cywilną związaną z posiadaniem gospodarstwa rolnego i w życiu prywatnym.

Skontaktuj się

Napisz, zadzwoń lub
umów się na spotkanie