Ubezpieczenia dla Firm

Dlaczego warto ubezpieczyć swoją firmę?
To proste, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego biznesu poprzez:

Ubezpieczenie mienia

to ochrona budynków, budowli i lokali od zalania, pożaru i innych żywiołów.

Ubezpieczenia maszyn

Ubezpieczasz maszyny, urządzenia, wyposażenie, wartości pieniężne oraz pozostałe mienie firmowe i pracownicze od zdarzeń losowych, kradzieży i wandalizmu.

Ubezpieczenie OC

Chronisz siebie w ramach ubezpieczenia OC za szkody będące następstwem wypadków przy pracy, wyrządzone przez podwykonawców, powstałe w wyniku błędu, pomyłki lub zaniedbania ubezpieczonego.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników firmy.

Chronisz swoich pracowników w razie wypadków, do których może dojść na terenie RP, jak i za granicą.

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe to zabezpieczenie przewożonego mienia od wszelkich ryzyk lub od ryzyk nazwanych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz odpowiedzialność cywilna spedytora.

Obsługujemy zarówno małe początkujące firmy, jak i dobrze prosperujące przedsiębiorstwa. Zanim udzielimy Ci ubezpieczenia dla firmy, zapoznamy się z jej potrzebami oraz możliwościami finansowymi. Dostosujemy warunki ubezpieczenia do Twoich oczekiwań.

Skontaktuj się

Napisz, zadzwoń lub
umów się na spotkanie